بانک اطلاعاتی تخصصی​


بستری مناسب و شبکه‌ای کارآمد برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی 


  Islamic Entrepreneurship & Halal business Center

در دنیای امروز با توجه به ظرفیت ارزشمند بسترها و فضاهای دیجیتالی، شبکه‌های ارتباطی، نقش بسیار موثری در موفقیت افراد و گروه ها ایفا می‌کنند.
شبکه ها معمولاً با محوریت موضوعات مختلف شکل می‌گیرند و فضا و بستر بسیار مناسبی را برای تبادل اطلاعات و همکاری و مشارکت افراد و گروه های مختلف فراهم می‌آورند.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته در واقع شبکه‌ها، به عنوان یکی از مولفه‌های ساختار توسعه کارآفرینی، نقش پررنگی ایفا نموده و از مهم‌ترین پایه های توسعه‌ی فرهنگ کارآفرینی اجتماعی به حساب می‌آیند. در بستر این شبکه ها، کارآفرینان، صاحبان ایده و سرمایه گذاران با یکدیگر ارتباط موثر برقرار می‌کنند تا هم ایده ها و طرح ها، اجرایی و عملیاتی شود و هم کسب و کارهای نوپا و کوچک به شرکت‌ها و کمپانی های بزرگ و قدرتمند تبدیل شوند.

مزایای عضویت در بانک اطلاعاتی
توسعه برندینگ | بازاریابی دیجیتالی | بازاریابی مشارکتی
گسترش تجارت الکترونیک و کمک به تکمیل زنجیره تولید و عرضه در کسب‌و‌کارها
ثبت‌نام

تفکیک بر اساس زمینه فعالیت

تفکیک بر اساس استان‌ها