بانک اطلاعاتی تخصصی – شبکه ارتباطی و سامانه هم افزایی کارآفرینانی اسلامی و صاحبان کسب و کارهای حلال
Islamic Entrepreneurs Directory
سامانه اختصاصی و شبکه ارتباطی برای هم افزایی و رشد و رونق فعالیت های اقتصادی مردم سراسر جهان
در دنیای پررقابت امروز؛ شبکه های ارتباطی، با توجه به ظرفیت ارزشمند بسترها و فضاهای دیجیتالی، نقش بسیار موثری در موفقیت افراد و گروه ها ایفا می‌کنند.
شبک ها معمولاً با محوریت موضوعات مختلف شکل می‌گیرند و فضا و بستر بسیار مناسبی را برای #تبادل_اطلاعات و #همکاری و #مشارکت افراد و گروه های مختلف فراهم می‌آورند.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته در واقع #شبکه‌ها، به عنوان یکی از مولفه‌های ساختار #توسعه_کارآفرینی، نقش پررنگی ایفا نموده و از مهم‌ترین پایه های توسعه‌ی فرهنگ کارآفرینی اجتماعی به حساب می‌آیند.
در بستر این شبکه ها، کارآفرینان، صاحبان ایده و سرمایه گذاران با یکدیگر #ارتباط_موثر برقرار می‌کنند تا هم ایده ها و طرح های جدید، اجرایی و عملیاتی شود و هم کسب و کارهای نوپا و کوچک به شرکت‌ها و مجموعه های بزرگ و قدرتمند تبدیل شوند.

در این راستا #مرکز_کارآفرینی_اسلامی و #کسب‌وکار_حلال، نخستین #بانک_اطلاعاتی#کارآفرینان_مسلمان را با هدف توسعه و رونق بیشتر فعالیت های اقتصادی کارآفرینان اسلامی و صاحبان کسب و کارهای حلال، راه اندازی نموده است.
این سامانه اختصاصی، بستری مناسب و شبکه‌ای کارآمد برای توسعه کارآفرینی و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مردم به ویژه مسلمانان در سراسر جهان فراهم آورده است.

#کارآفرینان_مسلمان و #صاحبان#کسب‌وکارهای_حلال با عضویت در بانک اطلاعاتی، از امکانات و ظرفیت های این شبکه ارتباطی فراگیر و کارآمد بهره گیری نموده و با ارتباط مستقیم و موثر و هم افزایی با سایر اعضاء، فعالیت های اقتصادی خود را توسعه داده و به کسب و کار خود و دیگر اعضاء، رونق میبخشند.

برخی از مزایای عضویت در #بانک_اطلاعاتی:
بهره مندی از ظرفیت های حوزه تجارت الکترونیک
حضور در نمایشگاه و فروشگاه مجازی محصولات و خدمات
معرفی موفقیت‌ها و توانمندی ها
نمایش و فروش محصولات و خدمات
توسعه برندسازی و بازاریابی دیجیتالی
رتبه بندی کارآفرینان و صاحبان کسب و کار بر اساس شاخص های اقتصاد اسلامی
معرفی به مخاطبان و مشتریان داخلی و بین المللی
معرفی به فعالان اقتصادی، شرکت ها، سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی
ارتباط مستقیم و موثر با سایر فعالان اقتصادی در راستای تکمیل زنجیره تولید و عرضه و ایجاد خوشه های تخصصی و تشکیل مجموعه های فراگیر (هلدینگ و کنسرسیوم)
توسعه برندسازی و بازاریابی مشارکتی
تجمیع توانمندی ها، بهره گیری مشترک از ظرفیت های سایر اعضاء و همگرایی و هم افزایی درجهت رونق بیشتر فعالیت های اقتصادی
بهره مندی از امتیازات ویژه تسهیل معاملات (تخفیف، تقسیط و تهاتر)
بهره مندی از ظرفیت های تامین مالی جمعی (ایجاد صندوق کارآفرینی اسلامی و بانک کارآفرینی اسلامی)