مرکز کارآفرینی اسلامی و کسب‌و‌کار حلال؛ تشکیلاتی مردم‌بنیاد و بین المللی با مرکزیت جمهوری اسلامی ایران است که با هدف کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی مسلمانان و تقویت بنیه اقتصادی جوامع اسلامی تلاش می نماید تا از طریق گفتمان سازی اقتصاد اسلامی و ترویج کارآفرینی اسلامی، بستر توسعه فعالیت های اقتصادی سالم و رونق کسب‌وکارهای حلال را فراهم آورد.

اهداف و رویکرد های مرکز کارآفرینی اسلامی و کسب و کار حلال


اقتصاد اسلامی:

اقتصاد اسلامی چیست؟ و چه الزاماتی دارد؟

اقتصاد اسلامی عبارتی است که برای اشاره به فقه معاملات استفاده می شود. طرفداران اقتصاد اسلامی به طور کلی آن را به صورتِ نه سوسیالیستی و نه سرمایه داری، بلکه به عنوان یک "راه سوم" توصیف می کنند، طریقی ایده آل که هیچ کدام از معایب دو سیستم دیگر را ندارد. در میان ادعاهایی که توسط تجددطلبان و فعالان اسلامی برای سیستم اقتصاد اسلامی انجام شده است این است که شکاف بین غنی و فقیر کاهش پیدا می کند و رفاه افزایش پیدا می کند، از طُرقی مانند نهی از احتکار ثروت. مسئلهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. معمولاً از عبارت «اقتصاد اسلامی» در زمینه‌های مختلفی استفاده می‌شود. «علم اقتصاد اسلامی»، «مکتب اقتصاد اسلامی»، «نظام اقتصاد اسلامی» یا «دانش اقتصاد اسلامی». راجع به «علم اقتصاد اسلامی» باید به نکات ظریفی دقت داشت؛ مقدمات و نکاتی که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان منظور معتبری از این اصطلاح را ارائه نمود. در بیان متعارف، هنگامی که از علم سخن به میان می‌آید، منظور همان علم یا علم است؛ مجموعه معارفی که با تأکید ویژه بر روش تجربی پس از عصر روشنگری در اروپا شکل گرفته و رفته رفته توسعه یافت. با گروه های اقتصادی مرکز کارآفرینی همراه باشید تا این بار هوش مالی را با رویکرد های اسلامی که فراتر از هر رویکرد دیگری می باشد، تجربه کنید!


بانک اطلاعاتی تخصصی:

اهداف بانک اطلاعاتی تخصصی مرکز کارآفرینی اسلامی

سامانه اختصاصی و شبکه ارتباطی برای هم افزایی و رشد و رونق فعالیت های اقتصادی مردم سراسر جهان و به ویژه مسلمانان؛ در دنیای پر رقابت امروز؛ شبکه های ارتباطی، با توجه به ظرفیت ارزشمند بسترها و فضاهای دیجیتالی، نقش بسیار موثری در موفقیت افراد و گروه ها ایفا می کنند! لذا، در همین راستا مرکز کارآفرینی اسلامی و کسب و کار حلال، نخستین بانک اطلاعاتی تخصصی کارآفرینی اسلامی را با هدف پیشرفت و رونق بیشتر فعالیت های اقتصادی کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای حلال، راه اندازی نموده است!


 

شبکه اعضای بانک اطلاعاتی تخصصی کارآفرینان مسلمان

دسته بندی های متنوع و جامع فعالین اقتصادی


گروه تولید محتوا مرکز کارآفرینی اسلامی


بازدید از بانک اطلاعاتی تخصصی