اهداف
🔘 تقویت اقتصاد درون زا با تکیه بر محور تولید بر پایه ابلاغیه سند اقتصاد مقاومتی
🔘 پیگیری تحقق ابلاغیه سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی
🔘 ایجاد سازوکارهایی برای رفع فساد و رانت از اقتصاد کشور بر پایه شفافیت عملکرد دستگاه ها و فعالان اقتصادی
🔘 سامان بخشی، همگرایی و هم افزایی با هدف تقویت و توانمندسازی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مردمی
ادامه مطلب
تاکید جمعی از بنیان گذاران و حامیان پویش مردمی بخش خصوصی
☑️ تعریف اصولی عبارت بخش خصوصی و تدوین مدلی برای احصاء فعالان اقتصادی بخش خصوصی مردمی
☑️ تبیین راهکارها و ساز و کارهایی برای شناسایی، رتبه بندی و حمایت فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی و مردمی
☑️ اصلاح روند خصوصی سازی در اقتصاد کشور
☑️ پررنگ تر کردن حضور و تقویت نقش آفرینی نمایندگان واقعی بخش خصوصی مردمی در تشکل های اقتصادی
ادامه مطلب
0
تعداد اعضا و حامیان پویش
صفحات مجازی ما
شمارش معکوس تا گام بعدی
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
آغاز نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
لینک های اشتراک گذاری
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp